PolyMem

Slajd1

PolyMem to unikalny, wielofunkcyjny opatrunek, zaprojektowany specjalnie do tego, aby zmniejszyć́ ból u pacjenta, jednocześnie aktywnie wpływając na proces leczenia. Wszystkie opatrunki PolyMem skutecznie oczyszczają̨ rany, pochłaniają̨ z nich wydzielinę̨ i nawilżają̨ ją podczas procesu leczenia.

  • Superabsorbent
  • Wound cleanser/surfactant
  • Glycerine

Opatrunki PolyMem powiększają̨ swoją objętość́ i delikatnie wypełniają̨ ranę̨.

Związki oczyszczające i surfaktanty oraz gliceryna zawarta w opatrunku są̨ uwalniane na powierzchnię rany, a bardzo chłonna membrana zatrzymuje wydzielinę̨ w opatrunku.

Półprzepuszczalna, zewnętrzna błona okrywowa kontroluje wymianę̨ wilgoci i pary wodnej.

Aktywowanie działania opatrunku przez wydzielinę̨ z ran…

Opatrunki PolyMem® pomagają̨ w redukcji bólu związanego ze zmianą opatrunku.

Opatrunki, które przylepiają̨ się̨ do powierzchni rany, powodują̨ ból i podrażnienia podczas
ich usuwania i przyczyniają̨ się̨ do opóźnienia procesu leczenia.

Opatrunki PolyMem nie przywierają̨ do ran. Oczyszczanie rany powoduje ból podczas zmiany opatrunków. Zastosowanie PolyMem zazwyczaj

eliminuje potrzebę̨ czyszczenia ran podczas zmiany opatrunku.
Opatrunki PolyMem ułatwiają̨ efektywne, autolityczne oczyszczanie, zmniejszając potrzebę̨ stosowania bolesnych zabiegów oczyszczających rany.

Opatrunek PolyMem® pomaga w zmniejszaniu rozprzestrzeniania się̨ stanu zapalnego na otaczające zdrowe obszary skory poprzez wpływ na działanie niektórych zakończeń́ nerwowych.